KOMEN AHLI TAFSIR AL-QURAN & ULAMAK MENGENAI TAFSIR QURAN PER KATA INI

"KEBAHAGIAAN dan KEJAYAAN setiap Muslim di dunia dan akhirat akan sangat bergantung pada pemahaman dan pengamalan isi al-Quran. Tafsir Qur'an Per Kata ini sangat membantu untuk memudahkan pemahaman al-Quran yang amat diperlukan oleh setiap Muslim, InsyaAllah akan dapat meningkatkan mutu pengamalan Al-Quran" (Prof. Dr. Ahmad Satori, Guru Besar Universitas Islam Negeri 'Syarif Hidayatullah', Jakarta merangkap Ketua Umum Ikatan Da'i (Pendakwah) Indonesia )

"Ini akan membuat anda mengetahui makna dan tafsir setiap kata dari ayat Al Qur'an" (Dr.Hidayat Nur Wahid)

"Ini baru pertama kali ini saya menemukan tafsir yang sangat mudah dan baik terutama bagi pemula dalam memahami al-Quran. Tafsir ini sungguh sangat bermanfaat bagi pembaca yang tidak faham bahasa Arab dalam memahami maksud kata per kata dari ayat-ayat Al-Quran"(Dr. Amir Faishol Fath, Pensyarah Bidang Tafsir, Pakistan)

"Pada zaman yang serba instant dan cepat ini, amat-amat diperlukan juga cara belajar agar dapat memahami al-Quran dengan cepat. Tafsir Qur'an Per Kata adalah cara yang paling cepat untuk belajar memahami Al-Quran, kerana penulis cukup baik memudahkan banyak ilmu - yang berkaitan dengan tafsir - dalam tafsir per kata yang ringkas dan mantap. Tafsir ini seperti menghidupkan tradisi cara belajar tafsir yang baik di sekolah pondok yang menjelaskan tafsir ayat kata per kata lalu menjelaskan makna secara mendalam. Kerana itu, tafsir ini sangat baik digunakan untuk belajar otodidak (pembelajaran sendiri) atau diajarkan di majlis ilmu dan lembaga pendidikan Islam." (Dr. Ahzami Samiun, MA. Dosen Tafsir Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta)

"Kelebihan-kelebihanTafsir Quran Per Kata :

Pertama: Ia BUKAN TERJEMAHAN tetapi tafsir ringkas berdasarkan kosakata. Tafsir ini akan sangat membantu pembaca memahami Al-Quran meskipun tidak melihat buku tafsir lainnya. Contoh: dalam terjemahan, kata Rabb biasa diterjemahkan 'Tuhan'. Padahal berdasarkan tafsir, kata tersebut mempunyai makna yang luas meliputi: al-Khaliq, ar-Razzaq, adh-Dharr, dsb. Alhamdulillah, Tafsir ini berhasil menafsirkan itu, sehingga karya ini bukan sekadar terjemah kosakata, tetapi tafsir kosakata dalam setiap ayat. Dengan demikian, pembaca umum yang tidak memahami Bahasa Arab akan memahami makna al-Quran, dari kata per kata hingga ayat per ayat dengan mantap.

Kedua: Adanya Asbabun Nuzul (sebab turunnya ayat), ini akan membuka kefahaman masyarakat terhadap maksud dan tujuan dari turunnya sebuah ayat. Sehingga ini akan membuat pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran semakin tepat dan benar.Saya sangat menyokong sekali kehadiran Tafsir ini kerana memiliki keistimewaan seperti yang telah saya sebutkan diatas. Baru membaca surah al-Fatihah saja, kita akan menemukan kelebihan Tafsir ini. MasyaALLAH" (Dr. Muslih Abdul Karim, MA. Dosen Tafsir Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Qur'an, Depok, Jawa Barat)

"Umat sangat mendambakan hadirnya sebuah tafsir ringkas namun menyeluruh dengan tetap memerhatikan aspek-aspek yang harus ada dalam sebuah penafsiran: penggalian makna, hikmah dan kesimpulan hukum, ditambah dengan sejarah turunnya ayat. Kerana, tafsir semacam ini akan menambah kejelasan maksud kalamullah. Mushaf ini hadir menrealisasikan harapan di atas, tentu dengan kelebihan yang menonjol dari segi penguatan makna yang tidak terikat dengan makna literal yang seringkali justru mengaburkan - jika tidak bertentangan dengan maksud yang sebenarnya. Semoga pemahaman umat akan semakin 'baik dan benar' dengan kehadiran tafsir ini." (Dr. Atabik Luthfi, MA. Alumnus Fakultas Al-Quran, Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Doktor bidang Tafsir dari University Malaya, Malaysia)

"Tafsir Quran Per Kata yang dilengkapi dengan terjemahan dan Asbabun Nuzul ini sangat bermanfaat dan telah dinanti oleh umat. Pemahaman terhadap makna siyaqi (struktural) sebuah kalimat al-Qur'an sangat dipengaruhi pemahaman yang benar terhadap makna kosakata - sebagaimana makna kosakata sangat dipengaruhi oleh makna siyaqi (struktural). Cara ini akan membawa kita memahami Al-Quran secara benar dan tepat. Alhamdulillah, tafsir yang disusun oleh Dr. Ahmad Hatta ini, melakukan pendekatan itu.Tafsir ini akan membawa umat memahami Al-Quran secara makna literal ataupun struktural. Dengan tafsir ini, pembaca yang tidak bisa berbahasa Arab akan bisa menikmati kebenaran dan keindahan hidayah Al-Quran kata per kata. Sesungguhnya Al-Quran sebuah rahmat yang harus dinikmati. Selain itu, saya amat berharap karya ini dapat membangunkan kerangka pemikiran dan pemahaman Al-Quran sebagai sumber Akidah, Syariah, Akhlak dan Pemikiran Islam. Harapan itu cukup beralasan mengingat latar belakang penulis adalah seorang bekas pelajar Universiti Islam Madinah, Saudi Arabia. Saya yakin buku ini sangat bermanfaat." (Dr. Muhammad Mu'inudinillah, MA. Pimpinan Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Ibnu Abbas, Klaten; Ketua Program MPI Pascasarjana UMS Surakata)

"Tafsir Qur'an Per Kata merupakan kontribusi ilmiah terhadap al-Quran dengan merujuk kepada referensi yang mu'tabar (diakui). Sebuah tafsir yang wajib dimiliki oleh setiap muslim yang ingin merasakan kelazatan membaca al-Quran." (Ustaz Ahmad Kusyairi Suhaili, MA. Ketua Sekolah Tinngi Ilmu Ushuluddin Darul Hikmah)

** Sebahagian adalah terjemahan dari Bahasa Indonesia & Inggeris **

Bagi mengetahui hukum Fatwa mengepos Al-Quran yang dikeluarkan JAKIM : Klik Sini